25 November 2021   | 0
Adoption & Change

Nut & noodzaak van adoptie & change management

Nut & noodzaak van adoptie & change management

Adoptie is een onderwerp dat de afgelopen jaren steeds meer wordt genoemd als vast onderdeel van het takenpakket van IT. Maar waarom is dat?

Waarom zou je als IT-afdeling aan gebruikers uit moeten leggen hoe de ‘nieuwe knoppen’ werken? Welke problemen er worden opgelost bij de implementatie van M365? Hoe kun je als IT medewerkers ondersteunen in het hybride samenwerken?

Wat doet een goed Adoptie & Change management traject?

Een goed adoptie & change management traject doet twee dingen:

  1. Het minimaliseren van de dip tijdens migratie
  2. Het maximaliseren van het gebruik nieuwe IT-middelen.

Een naderende verandering zorgt altijd voor spanning bij gebruikers. Men houdt zich bezig met vragen als; waar gaan we naar toe, wat wordt er van mij verwacht, kan ik straks nog wel werken zoals ik gewend ben, wordt het wel echt beter? Eigenlijk roept alle verandering weerstand op, immers de dagelijkse routine en vaste patronen worden doorbroken. Mensen gaan door een dip of een dal voordat ze de voordelen van de verandering ondervinden. Bekijk de curve vanuit een business perspectief en concludeer dat het doorlopen van deze curve resulteert in een tijdelijk (of langer) verlies aan productiviteit. Wanneer er geen aandacht is om medewerkers mee te nemen in de verandering worden ze verander moe of murw.

Een Adoptie & Change management traject start ermee om eindgebruikers bewust te maken van de komende verandering en wat dit hen kan opleveren. Waarom wordt M365 en hybride samenwerken geïmplementeerd en wat betekent dit voor mij?

Dus bereid mensen goed voor op de implementatie van M365. Leg uit waarom de M365 wordt gebruikt, waarom nu, wat M365 inhoudt en wat de voordelen zijn (What’s in it for me?). Daarnaast is het heel belangrijk om praktisch uit te leggen hoe de overgang eruitziet en hoe we er voor zorgen dat medewerkers snel hun werk weer kunnen doen. De emoties zullen er altijd zijn, maar in dit geval in mindere mate. De dip is dan minimaal.

Na de overgang is er ruimte voor het tweede punt: het maximaliseren van gebruik. Dit maximaliseren van het gebruik gebeurt als je gebruikers faciliteert bij het in gebruik nemen van M365. Laat zien aan gebruikers hoe de nieuwe mogelijkheden aansluiten bij hun dagelijkse werk, door inzet van (online) training, ambassadeurs, communicatie en coaching. Zo worden de nieuwe mogelijkheden benut en kunnen gebruikers plezieriger (hybride) samenwerken en efficiënter worden in hun dagelijkse werk. Voor de organisatie betekent dit dat veel korter na de lancering de return on investment behaald wordt.

Nog meer voordelen

Een goed Adoptie & Change management traject brengt op deze manier nog meer voordelen:

  1. Gebruikerstevredenheid is hoger
  2. Aantal calls bij de helpdesk neemt af/zelfredzaamheid
  3. Groei in digitale volwassenheid van medewerkers.

En met name dat laatste punt is interessant. We bevinden ons midden in de digitale transformatie. Steeds meer binnen organisaties migreren naar een Cloud omgeving en werken met M365. Dat vraagt veel van gebruikers. Verschillende onderzoeken laten zien dat het succes van een digitale transformatie binnen organisaties in hoge mate afhangt van de mate waarin de organisatie in staat is om de nieuwe technologie te adopteren.

De invoering van M365 raakt gebruikers, hun dagelijkse patronen worden doorbroken en dus is adoptie noodzakelijk. Anders is het net of je het bad zonder de stop probeert te laten vollopen. Om het effect van de wijziging te bereiken moeten de gebruikers van de technologie weten hoe ze er mee om moeten gaan of wat er gaat veranderen.

En hierin faciliteren wij organisaties graag. Interesse? Neem gerust contact op. Ter afsluiting nog een expert tip hoe je een verandertraject het beste kan starten!

Auteur: Roel van der Heiden, Adoption & Change consultant bij Fujitsu (let’s connect)

Meer weten?

Kijk op www.fujitsu.com/nl/adoption-change voor meer informatie, blogs, video’s en mogelijkheden om met een Teams Usage assessment of Adoption & Change management workshop een nieuwe boost aan succesvol veranderen te geven!